SOPIMUSEHDOT

1. Määritelmät

1.1 Näissä yleisissä käyttöehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset, ellei toisin ole osoitettu tai asiayhteydessä muuta vaadita:
a. Redleads B.V: Redleads B.V on näiden käyttöehtojen palveluntarjoaja;
b. sivusto: https://play.triviastic.co/lpx/trivia?o=FI-fi

c. käyttäjä: internetkäyttäjä, joka tekee sivuston kautta käyttösopimuksen Redleads B.V in kanssa; 
d. Sopimus: Redleads B.V Triviastic-palvelun kertamaksussa;
e. Service: Valitsemalla palvelu saat käyttöoikeuden sisältöön 1 kuukaudeksi .Huomaa, että palvelut hyödyntävät digitaalisen laitteesi internet-selainta ja sinun tulisi aina a) käyttää uusinta internet-selaimesi versiota; b) muodostaa internet-yhteys ja c) käyttää oikeita internet-selaimen asetuksia (katso tietosuojakäytännöstämme lisätietoja evästeiden asetuksista).

2. Yleistä

1. Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkosivuston käyttöön ja kaikkiin Redleads B.V in ilmoittamiin sopimuksiin Redleads B.V in ja käyttäjän välillä.
2. Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista ei päde tai on mitätöity, näiden käyttöehtojen muita ehtoja sovelletaan silti täysimääräisesti. Osapuolet neuvottelevat uudet ehdot havaittujen pätemättömien tai mitätöityjen ehtojen tilalle, ottaen huomioon alkuperäisten ehtojen tarkoitukset ja aikomukset.
3. Nämä käyttöehdot ja lisätietoa Redleads B.V in palveluista on saatavana verkkosivustolla. Rekisteröinnin suorittamisella ja maksusivun ehtoineen hyväksymisellä syntyy sopimus käyttäjän ja Redleads B.V in välillä.

3. Vastuu verkkosivuston linkeistä

1. Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä Triviastic in lisäksi muihin sivustoihin. Redleads B.V ei voi valvoa kyseisiä toisia verkkosivustoja eikä ottaa vastuuta niiden sisällöstä. Redleads B.V ei ole vastuussa kyseisestä sisällöstä.

4. Osallistuminen

1. Käyttääkseen Triviastic-sivustoa, käyttäjän on tehtävä tilaus. Tilaus astuu voimaan maksusivu ehtoineen hyväksymällä. Maksusivua isännöi maksupalvelu (tai puhelinyhtiö suoraan). Sopimuksen hyväksymisen jälkeen lähetetään ilmainen vahvistustekstiviesti.
2. Käyttäjällä on rekisteröityessään oltava toimiva puhelinnumero.
3. Redleads B.V illa on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä.
4. Käyttäjän on oltava 16 vuotta täyttänyt ja asua pysyvästi Suomessa.
5. Käyttäjän on pyynnöstä toimitettava Redleads B.V ille kopio voimassa olevasta henkilökortista.
6. Redleads B.V pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä palvelua, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja millään tavoin, tai muuten käyttäytyy lainvastaisesti Redleads B.V ia tai kolmansia osapuolia kohtaan.


5. Peruuttamisoikeus

1. Käyttäjä hyväksyy, että heti tilauksen astuttua voimaan käyttäjä ei voi vaatia peruuttamisoikeutta.

6. Sopimuksen kesto ja päättäminen

1. Sopimus päättyy automaattisesti yhden kuukauden kuluttua.

7. Triviastic -sivuston sopimaton käyttö

1. Triviastic in ohjelmistovirheiden tai teknisten häiriöiden väärinkäyttö on kielletty. Kaikki ohjelmistovirheet tai tekniset viat tulisi ilmoittaa Redleads B.V ille.
2. Verkkosivuston manipulointi on kielletty.
3. Käyttäjän on noudatettava kaikkia (muita) tai sivuston koodin ilmaisemia sääntöjä.
4. Jos käyttäjä murtautuu järjestelmään tai huijaa järjestelmää millään tavoin, Redleads B.V tekee siitä ilmoituksen poliisille.
5. Jos käyttäjä rikkoo tämän kappaleen säännöksiä tai väärinkäyttää Triviastic -sivustoa millään tavoin, Redleads B.V voi päättää tilauksen.

8. Kysymykset ja valitukset

1. Lähettäkää kysymykset tai valitukset osoitteeseen:
Redleads B.V 
Frans Halsstraat 26A; 1072 BR Amsterdam, Netherlands 

ALV-tunnus: NL 8554.22 580 B01 

Email: [email protected]


2. Redleads B.V käsittelee valitukset 30 päivän sisällä. Jos valituksen ratkaisu ei jostain valitettavasta syystä onnistu 30 päivän sisällä, käyttäjälle ilmoitetaan viivästyksestä.

9. Vastuu

1. Redleads B.V pyrkii pitämään sivuston palvelut saatavilla 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelussa saattaa esiintyä katkoja, muun muassa ylläpitotoimien, päivitysten tai muiden teknisten syiden vuoksi. Redleads B.V ei ole vastuussa sivuston tilapäisistä katkoksista, jollei Redleads B.V ista johtuva katkos ole kohtuuttoman pitkä.
2. Redleads B.V ei pysty takaamaan, että sivuston tiedot ovat oikeita. Redleads B.V tekee kaikkensa pitääkseen tiedot mahdollisimman yhtäpitävinä. Ulkoiset tekijät, esimerkiksi hakkerit, ovat aina mahdollisia ja saattavat johtaa vääristeltyihin tietoihin. Redleads B.V ei ole vastuussa sellaisesta vääristellystä tiedosta. Mikäli uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla, tai immateriaalioikeuksiasi muutoin loukattu, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
3. Redleads B.V ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän Redleads B.V ille antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista.
4. Redleads B.V ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
5. Näissä käyttöehdoissa esitetyt vastuunrajoituslauseet eivät päde, mikäli vahingot johtuvat Redleads B.V in tai sen työntekijöiden törkeästä huolimattomuudesta. 
6. Redleads B.V ei pysty valvomaan kumppaneitaan tai julkaisijoita, jotka hoitavat Triviastic in promootiota, eikä ota mitään vastuuta niiden sisällöstä. Kumppanit ja julkaisijat, jotka eivät noudata julkaisijoiden ja kumppanien sääntöjä, poistetaan 24 tunnin sisällä. Kolmannen osapuolen sopimattomasta mainonnasta johtuvat vahingot eivät ole Redleads B.V in vastuulla. 

10. Promootio

1. Redleads B.V käyttää kolmansien osapuolien verkkosivustoja, myös maksua vastaan, lähettääkseen kävijöitä sivustolleen. Kyseiset kolmannet osapuolet ovat vastuussa näiden hyperlinkkien asettelemisesta ja ovat yksin vastuussa sivuston sisällöstä ja tavasta, jolla kolmas osapuoli lähettää käyttäjiä hyperlinkkien avulla sivustolle.

11. Ylivoimainen este

1. Redleads B.V ei ole velvollinen täyttämään mitään sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tapahtuessa. Ylivoimainen este sisältää palvelun tarjoajasta johtumattomat kolmansien osapuolten yleiset häiriöt sekä palvelun tarjoamiseen tarvittavan laitteiston, ohjelmiston tai Internet- tai teleyhteyksien väliaikaiset katkokset tai riittämättömyydet, sekä kaikki muut tilanteet, joihin Redleads B.V illa ei ole (määräys-)valtaa.
2. Ylivoimaisen esteen tapahtuessa Redleads B.V ei ole velvollinen maksamaan korvauksia käyttäjälle tapahtuneista vahingoista, paitsi siltä osin ja mikäli Redleads B.V ylivoimaisen esteen johdosta on hyötynyt, eikä muutoin olisi.

12. Immateriaalioikeudet

1. Käyttäjä ei saa ilman Redleads B.V in ennalta annettua kirjallista tai sähköistä lupaa kopioida, lähettää edelleen, jakaa, jäljentää tai julkaista mitään sivuston kautta saamiaan tietoja, tekstiä, logoja, tavaramerkkejä, nimiä tai kuvituksia.

13. Turvallisuus ja Internet

1. Redleads B.V ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin sivuston suojelemiseksi luvattoman käytön varalta tai käyttäjän sivustolle toimittamien tietojen muuttamisen, tuhoamisen tai menetyksen varalta, mutta Redleads B.V ei voi antaa siitä takuuta.
2. Redleads B.V ja käyttäjä valittavat tuomioistuimeen vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet kaikkensa sopiakseen riidasta keskenään.
3. Redleads B.V in ja käyttäjän väliset sopimukset kuuluvat Alankomaiden lainsäädännön alaisuuteen. 
4. Redleads B.V in toimipaikassa olevalla tuomioistuimella on toimivalta ratkaista kanne, ellei laista muuta johdu. Jos Redleads B.V vetoaa tähän ehtoon, käyttäjän on valittava toimivaltaisen tuomioistuimen hallintoalue kuukauden sisällä, Redleads B.V in yksityisyyden suojan lainsäädännön mukaisesti. Näin ollen käytämme tietojasi turvallisilla tavoilla ja menetelmillä. Lue alla oleva tietosuojalausunto ymmärtääksesi, mitä tietoja säilytämme ja mitä teemme niillä.